Republika Kosovo

Štrpce

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE – JAVNA DEBATA

2021/06/09 - 8:39

Poštovani građani opštine Štrpce,
predsedavajući SO Štrpce i Kancelariija za javno informisanje u saradnji sa Odeljenjem za Budžet i finansije vas obaveštavaju da će se u sredu 16. juna 2021. godine u sali SO Štrpce održati prva javna konsultacija sa građanima vezana za proces planiranja Budžeta za 2022-2024. godinu i Izrada SOB (Srednjoročni okvir budžeta) za 2022-2024 godinu.
Tim povodom pozivamo sve građane opštine da dođu, učestvuju na javnoj konsultaciji i uzmu aktivno učešće u donošenju važnih odluka koje su u interesu svih građana .
OVDE možete preuzeti Akcioni plan za transparentnost i učešće građana u procesu planirawa i usvajanja opštinskog budžeta 2021-2024.