Republika Kosovo

Štrpce

ДИРЕКТОР ОДЕЉЕЊА

Име и презиме: Марјан Спасић
Позиција: Директор одељења
Датум рођења: 10.12.1987.
Место рођења: Готовуша
Занимање: Дипломирани еколог (ЗЖС)
Број телефона: +383 (0) 44 457 351
e-маил: marjan.spasic@rks-gov.net