Republika Kosovo

Štrpce

Službenici Odeljenja

Sadik Ymeri - Šef Odeljenja
Br. Tel: +38344/631-022
e-mail: sadik.ymeri@rks-gov.net
Bashkim Rushiti - Finansijski radnik
Br. Tel:  +38344/693-953
e-mail: bashkim.rushiti@rks-gov.net
Cvetan Stojanović - Službenik Odeljenja
Br. Tel: +38344/447-403
e-mail: cvetan.stojanovic@rks-gov.net
Biljana Šutraković - Referent za prosvetu
Br. Tel:  +38345/498-962
e-mail: biljana.sutrakovic@rks-gov.net