Republika Kosovo

Štrpce

СЛУЖБЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА

Садик Имери - Шеф одељења
Број телефона: +383 (0) 44 631 022
e-маил: sadik.ymeri@rks-gov.net
Башким Рушити - Финансијски радник
Број телефона:  +383 (0) 44 693 953
e-маил: bashkim.rushiti@rks-gov.net
Цветан Стојановић - Службеник одељења
Број телефона: +383 (0) 44 447 403
e-маил: cvetan.stojanovic@rks-gov.net
Биљана Шутраковић - Референт за просвету
Број телефона:  +383 (0) 45 498 962
e-маил: biljana.sutrakovic@rks-gov.net