Republika Kosovo

Štrpce

ДИРЕКТОР ОДЕЉЕЊА

Име и презиме – Александар Спасић

Позиција - Директор одељења
Датум рођења -  28.06.1974
Место рођења - Скопље
Занимање - Правник
Број телефона: +383 (0) 49 929 926
e-маил: aleksandar.spasic@rks-gov.net