Republika Kosovo

Štrpce

ДИРЕКТОР ОДЕЉЕЊА

Име и презиме - Душан Крстић 
Позиција - Директор одељења
Датум рођења -  
Место рођења - Скопље
Занимање -
Број телефона: +383 (0) 49 524 700
e-маил: dusan.krstic@rks-gov.net