Republika Kosovo

Štrpce

ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA TRANSPARENTNOST I UČEŠĆE JAVNOSTI U PLANIRANJU I USVAJANJU BUDŽETA OPŠTINE ZA 2022-2024. GOD

2021/06/11 - 3:10

Oblik aplikacije: ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA TRANSPARENTNOST I UČEŠĆE JAVNOSTI U PLANIRANJU I USVAJANJU BUDŽETA OPŠTINE ZA 2022-2024. GOD