Republika Kosovo

Štrpce

ODLUKA O USVAJANJU OPŠTINSKOG AKCIONOG PLANA ZA POVRATAK RASELJENIH LICA I TRAJNA REŠENJA 2019-2022 U OPŠTINI ŠTRPCE

2021/05/27 - 10:33

Oblik aplikacije: ODLUKA O USVAJANJU OPŠTINSKOG AKCIONOG PLANA ZA POVRATAK RASELJENIH LICA I TRAJNA REŠENJA 2019-2022 U OPŠTINI ŠTRPCE