Republika Kosovo

Štrpce

СЛУЖБЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА

Јелена Николић - Шеф одељења
Број телефона: +383 (0) 44 502 673
e-маил: jelena.janicevic@rks-gov.net
Светлана Николчевић - Илић - Службеник за пољопривреду и шумарство 
Број телефона: +383 (0) 45 498 942
e-маил: svetlana.n.ilic@rks-gov.net
Фазиљ Исљами -  Референт за пољопривреду
Број телефона: +383 (0) 44 323 784
e-маил: fazli.islami@rks-gov.net
Сања Сибиновић - Регистратор бизниса
Број телефона: +383 (0) 45 498 943
e-маил: sanja.sibinovic@rks-gov.net