Republika Kosovo

Štrpce

Чланови Скупштине

СРПСКА ЛИСТА 

1. Др Саша Крстичић - Одборник
Број телефона: +383 (0) 45 613 895
e-маил: sasa.krsticic@rks-gov.net
2. Др Срђан Костић - Одборник
Број телефона: +383 (0) 45 678 623
e-маил: srdjan.s.kostic@rks-gov.net
3. Ана Милосављевић - Одборник
Број телефона: +383 (0) 45 576 354
e-маил: ana.milosavljevic@rks-gov.net
4. Мирослав Станојевић - Одборник
Број телефона: +383 (0) 45 527 032
e-маил: miroslav.stanojevic@rks-gov.net
5. Весна Самарџић - Одборник
Број телефона: +383 (0) 45 878 906
e-маил: vesna.samardzic@rks-gov.net
6. Мирослав Ђорђевић - Одборник
Број телефона: +383 (0) 45 429 014
e-маил: miroslav.djordjevic@rks-gov.net
7. Ивана Младеновић - Одборник
Број телефона: +383 (0) 45 624 626
e-маил: ivana.mladenovic@rks-gov.net
8. Драгомир Станисављевић - Одборник
Број телефона:+383 (0) 45 604 000
e-маил: dragomir.stanisavljevic@rks-gov.net
9. Соња Кузмановић - Одборник
Број телефона: +383 (0) 45 513 382
e-маил: sonja.kuzmanovic@rks-gov.net

ЗАЈЕДНО ЗА ШТРПЦЕ

1. Ваљмир Ахмети - Заменик Председавајућег за Заједнице
Број телефона: +383 (0) 44 731 485
e-маил: valmir.ahmeti@rks-gov.net

2. Шукрије Дервиши - Одборник 
Број телефона: +383 (0) 44 619 769
e-маил: shukrije.dervishi@rks-gov.net

САМООПРЕДЕЉЕЊЕ

1. Шпејтим Арифи - Одборник 
Број телефона: +383 (0) 44 492 257
e-маил: shpejtim.arifi@rks-gov.net

2. Аљбина Хазизи - Одборник 
Број телефона: +383 (0) 45 257 471 
e-маил: albina.hazizi@rks-gov.net 
ГИ СЛОБОДА ШТРПЦЕ

1. Славиша Васиљевић - Одборник 
Број телефона: +383 (0) 49 560 861
e-маил: //