Republika Kosovo

Štrpce

Članovi Skupštine

GRAĐANSKA INICIJATIVA SRPSKA (GIS)

1. Dr. Saša Krstičić - Odbornik
Br.Tel: +38345/613-895
e-mail: sasakrsticic65@gmail.com
2. Dr. Srđan Kostić - Odbornik
Br.Tel: +38345/678-623
e-mail: //
3. Ana Milosavljevic - Odbornik
Br.Tel: +38345/576-354
e-mail: //
4. Miroslav Stanojević - Odbornik
Br.Tel: +38345/527-032
e-mail: //
5. Vesna Samardžić - Odbornik
Br.Tel: //
e-mail: //
6. Miroslav Đorđević - Odbornik
Br.Tel: +38345/945-500
e-mail: //
7. Ivana Mladenović - Odbornik
Br.Tel: +38345/624-626
e-mail: ivana.mladenovic@nsz.gov.rs
8. Dragomir Stanisavljević - Odbornik
Br.Tel: +38345/604-000
e-mail: //
9. Radojka Repinović - Odbornik
Br.Tel: +38344/454-166
e-mail: //
10 Sonja Kuzmanović - Odbornik
Br.Tel: +38345/513-382
e-mail: sonjajanicevic@yahoo.com

DEMOKRATSKA PARTIJA KOSOVA (PDK)

1. Garip Sahiti - Zamenik predsedavajućeg za zajednice
Br.Tel: +38344/482-197
e-mail: garip-sahiti-12@hotmail.com

NISMA

1. Blerta Hazizi - Odbornik
Br.Tel: +38344/800-330
e-mail: //

2. Rifat Rustemi - Odbornik
Br.Tel: +38344/900-203
e-mail: rifa660@hotmail.com

IQ “ISHS”

1. Arjeta Sleimi - Odbornik
Br.Tel: +38345/603-629
e-mail: //