Republika Kosovo

Štrpce

ОПШТИНСКИ ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ

1. Далибор Јевтић - градоначелник (Председавајући)
Број телефона:
e-маил: dalibor.jevtic@rks-gov.net
2. Драган Стевановић - Командир полицијске станице (Члан)
Број телефона: 
e-маил: 
3. Синиша Миленковић - Представник православне Зајендице (члан) 
Број телефона: 
е-маил:
4. Кујтим Половићи - Представник Исламске Заједнице (члан)
Број телефона:
е-маил:
5. Душан Крстић - Представник Српске Заједнице (члан)
Број телефона:
е-маил:
6. Резервисано за потпредседника за Зајендице - Представник Албанске Зајендице (члан)
Број телефона:
е-маил:
7. Мухамет Емини - Представник Ромске заједнице (члан)
Број телефона: +383 (0) 44 497 290
е-маил: muhamet.emini@rks-gov.net
8. Бљерта Хазизи - Председавајући Комитета за заједнице (члан)
Број телефона:
е-маил:
9. Радица Милосављевић - Службеник за равноправност Полова (члан)
Број телефона:
е-маил:
10. Марјан Спасић - Директор Одељења за образовање (члан)
Број телефона:
е-маил:
11. Биљана Шутраковић - Председник савета родитеља у Образовању (члан)
Број телефона:
е-маил:
12. Гзим Морина - Представник КЗК-а (члан)
Број телефона:
е-маил:
13. Афет Хасани - Претставник Секотора опште цивилне заштите (члан)
Број телефона:
е-маил:
14. Тихомир Дурлевић - Представник Општинске Канцеларије за Повратак и Заједнице (члан)
Број телефона:
е-маил:
15. Адељина Рамадани - Представник НВО Сектора (члан)
Број телефона:
е-маил:
16. Владимир Дејановић - Представник локалних медија (члан)
Број телефона:
е-маил:
17. Милорад Станојевић - Представник локалних бизниса (члан)
Број телефона:
е-маил:
18. Ненад Давидовић - Представник особа са посебним потребама
Број телефона:
е-маил: