Republika Kosovo

Štrpce

Predsedavajući SO

Ime i Prezime  - Predrag Grbić
Pozicija - Predsedavajući Skupštine Opštine Štrpce
Datum rođenja - 08.09.1967
Mesto rođenja - Prizren
Zanimanje - Labalatorijski tehičar za biologiju
Tel: +38349/523-600
e-mail: predrag.grbic@rks-gov.net