Republika Kosovo

Štrpce

ДИРЕКТОР ОДЕЉЕЊА

Име и презиме – Марко Станојевић

Позиција - Директор одељења
Датум рођења - 04.03.1992. 
Место рођења - Приштина
Занимање - Мастер социолог
Телефон: +383 (0) 45 687 069
e-маил: marko.stanojevic@rks-gov.net