Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zyrtarët e drejtorisë

Raif Bajrami – Shef I drejtorise
Nr. Tel: +38345/498-940
e-mail: raif.bajrami@rks-gov.net
Maja Slavkovic – Arqitekt 
Nr. Tel: +383 (0) 45 672 328
e-mail: maja.slavkovic@rks-gov.net
Aleksandar Nesic – Zyrtare për projekte 
Nr. Tel: +38345/498-941 
e-mail: aleksandar.nesic@rks-gov.net