Republika e Kosoves

Shtërpcë

VENDIM MBI FORMIMIN E GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E PLANIT AKCIONAL PËR PJESËMARRJE TË PUBLIKUT NË APROVIMIN E BUXHETIT KOMUNAL 2019-2021

2019/05/27 - 11:51

Forma e aplikacionit: VENDIM MBI FORMIMIN E GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E PLANIT AKCIONAL PËR PJESËMARRJE TË PUBLIKUT NË APROVIMIN E BUXHETIT KOMUNAL 2019-2021