Republika e Kosoves

Shtime

6.02.2019 VENDIMET E KUVENDIT MBLEDHJA E PARË PËR VITIN 2019 te mbajtur me 31.01.2019

2019/02/06 - 2:58

Forma e aplikacionit: 6.02.2019 VENDIMET E KUVENDIT MBLEDHJA E PARË PËR VITIN 2019 te mbajtur me 31.01.2019