Republika e Kosoves

Shtime

Anex Kontratë-Vazhdimi i ndërtimit të Shkolla fillore “Avbdullah Shabani-Carralevë –(Punë Shtesë)

2021/04/07 - 7:15

Forma e aplikacionit: Anex Kontratë-Vazhdimi i ndërtimit të Shkolla fillore “Avbdullah Shabani-Carralevë –(Punë Shtesë)