Republika e Kosoves

Shtime

B05 NJOFTIM PËR KONTRATË-Asfaltimi i rrugeve dhe rregullimi I kanalizimit ne fshatin Gjurkoc

2021/04/08 - 7:31

Forma e aplikacionit: B05 NJOFTIM PËR KONTRATË-Asfaltimi i rrugeve dhe rregullimi I kanalizimit ne fshatin Gjurkoc