Republika e Kosoves

Shtime

B05 Njoftim për Kontratë-Organizimi i manifestimeve të festave shtetërore dhe komunale në Shtime

2023/03/16 - 11:56

Forma e aplikacionit: B05 Njoftim për Kontratë-Organizimi i manifestimeve të festave shtetërore dhe komunale në Shtime