Republika e Kosoves

Shtime

B05 NJOFTIM PËR KONTRATË-Rregullimi i trotuareve dhe ndricimi publik ne fshatin Petrove (faza III)

2021/04/08 - 7:22

Forma e aplikacionit: B05 NJOFTIM PËR KONTRATË-Rregullimi i trotuareve dhe ndricimi publik ne fshatin Petrove (faza III)