Republika e Kosoves

Shtime

B08 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS – Furnizim me buketa dhe lule për rregullimin e parqeve, në qytet dhe shkollat e Komunës së Shtimes

2021/04/08 - 7:20

Forma e aplikacionit: B08 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS – Furnizim me buketa dhe lule për rregullimin e parqeve, në qytet dhe shkollat e Komunës së Shtimes