Republika e Kosoves

Shtime

B08 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS-Rregullimi i trotuareve prej Qendrës Rinore deri te palestra

2021/04/08 - 7:30

Forma e aplikacionit: B08 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS-Rregullimi i trotuareve prej Qendrës Rinore deri te palestra