Republika e Kosoves

Shtime

B52 NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS – Furnizim me oksigjen për QKMF-në në Shtime

2021/12/29 - 10:43

Forma e aplikacionit: B52 NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS – Furnizim me oksigjen për QKMF-në në Shtime