Republika e Kosoves

Shtime

B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Ndërtimi – Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në fshatin Mollopolc – faza II–(Punë Shtesë)

2021/04/07 - 7:14

Forma e aplikacionit: B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Ndërtimi – Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në fshatin Mollopolc – faza II–(Punë Shtesë)