Republika e Kosoves

Shtime

B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Vazhdimi i ndërtimit të Shkolla fillore “Avbdullah Shabani” Carralevë –(Punë Shtesë)

2021/04/07 - 7:17

Forma e aplikacionit: B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Vazhdimi i ndërtimit të Shkolla fillore “Avbdullah Shabani” Carralevë –(Punë Shtesë)