Republika e Kosoves

Shtime

vendim: Per caktimin ne detyrat e ushtruesit te detyres se drejtorit Fidan SHAQIRI

2018/10/25 - 9:36

Forma e aplikacionit: vendim: Per caktimin ne detyrat e ushtruesit te detyres se drejtorit Fidan SHAQIRI