Republika e Kosoves

Shtime

vendim: Per caktimin ne detyrat e ushtruesit te detyres se drejtorit Jasmine HYSAJ

2018/10/25 - 9:37

Forma e aplikacionit: vendim: Per caktimin ne detyrat e ushtruesit te detyres se drejtorit Jasmine HYSAJ