Republika e Kosoves

Shtime

VENDIM – PËR FORMIMIN E GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL

2018/10/31 - 3:34

Forma e aplikacionit: VENDIM – PËR FORMIMIN E GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL