Republika e Kosoves

Shtime

Vendim – Për formimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve dhe transfereve

2019/01/18 - 1:47

Forma e aplikacionit: Vendim – Për formimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve dhe transfereve