Republika e Kosoves

Shtime

Kulturë, Rini e Sport

  • Lumni Amrushi – Drejtor i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport
  • tel: 044/517-263
  • email: lumni.amrushi@rks-gov.net

 

 

Kjo Drejtori është përgjegjëse për: 

  1. Organizimin e takimeve me rëndësi kulturore, sportive dhe rinore për Komunën;
  2. Organizimin e debateve për zhvillimin e kulturës, sportit dhe rinisë në Komunë;
  3. Hartimin e planit për mbështetjen kulturore, sportive dhe rinore;
  4. Menaxhimin e drejtë dhe efikas me të gjitha objektet komunale të kulturës, sportit dhe rinisë.