Republika e Kosoves

Shtime

Shëndetësi e Mirëqenie Sociale

 • Shpresa Tafa – Drejtor i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
 • tel: 045/808-983
 • email: shpresa.tafa@rks-gov.net
 • Biografia: Shpresa Tafa u lind më 05.04.1995 ne Prizren, ajo vjen nga Carraleva dhe është vajza e dëshmorit të Kombit, Rrahman J Tafa. Shkollën fillore dhe të mesme e përfundoi në Shtime.Studimet i vazhdoi në Shkencat Shëndetsore për Profile Terapeutike me specializim në Ergoterapi .

  Në vitin 2011 dhe 2012 u çertifikua për animator sportiv nga Organizata Joqeveritare franceze Sport Sans Frontieres (Sport 4 Youth). Në vitin 2012 ka filluar te angazhohet si vullnetare në KVRL-Shtime ku pastaj ka kaluar në anëtare dhe dy mandate si nënkryetare, duke qenë 5 vite aktive.

  Ajo ka ndjekur trajnime për paraqitje para publikut dhe mediave nga NDI, menaxhimin e aktiviteteve nga UBO Consulting dhe gara të ndryshme ku ka fituar vendet e para dhe është shpërblyer me mirënjohje. Vlenë të vlerësohet gara ndërkombetare për krijime letrare dhe fotografi në Dubai nga Organizata Human Appeal International.

  Është e çertifikuar në simpoziumin e 7 të shkencave shëndetësore nga kolegji Heimerer dhe në Kongresin e 20-të European IAAH në vitin 2016.

  Shpresa është kryetare e Këshillit kordinues të Jetimëve të Kosovës në Organizaten Humanitare HAI-Kosova.

  Shpresa është anëtare e Gruas Demokratike të Kosovës, dega në Shtime. Ajo është përfaqësuse e Rinisë në nivel Qendror të Rinisë Demokratike të Kosovës.

 

Kjo Drejtori është përgjegjëse për:

 1. Ofrimin e kujdesit shëndetësor parësor në Komunë, në pajtim me dispozitat ligjore;
 2. Inspektimin e qendrave private të përkujdesit primar shëndetësore;
 3. Vlerësimin e nevojave lokale për shëndetësi primare;
 4. Vendosjen e objektivave për kujdesin primar shëndetësor;
 5. Zhvillimin e buxhetit bazuar në nevoja lokale dhe duke respektuar udhëzimet e MSH;
 6. Koordinon dhe mbikëqyrë punën e QKMF, QMF dhe ambulancave;
 7. Operimin e qendrave për punë sociale dhe qendrave për mirëqenie sociale;
 8. Zhvillimin e planit strehimor për territorin e Komunës;
 9. Sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit, sipas standardeve të përcaktuara nga MPMS;
 10. Përkujdesjen e vazhdueshme për qytetarët e zhvendosur në territorin e Komunës;

Përkujdesjen e vazhdueshme ndaj familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe anëtarëve të familjeve të tyre që e kanë këtë status, me qëllim të realizimit të të drejtave dhe benificioneve të posaçme që janë në kompetencë të Komunës.