Republika e Kosoves

Shtime

MBAHEN DEBATET PUBLIKE ME QYTETARË PËR KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE 2021-2023

2020/06/26 - 2:59

MBAHEN 13  DEBATE PUBLIKE ME QYTETARË NË KOMUNËN E SHTIMES  PËR KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE 2021-2023

Forma e aplikacionit: MBAHEN DEBATET PUBLIKE ME QYTETARË PËR KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE 2021-2023