Republika e Kosoves

Shtime

https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/08/udhezuesi-i-pergjithshem-i-mash-final_1.pdf

2020/08/24 - 10:51

UDHËZUES
I PËRGJITHSHËM
I MASH
PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT
NË VITIN SHKOLLOR 2020/2021
NË KUSHTET E PANDEMISË
COVID 19