Republika e Kosoves

Shtime

TA MBAJMË PASTËR AMBIENTIN

2020/07/18 - 12:46

Shtime, 18 korrik 2020
Të nderuar qytetarë,
Vendet publike si: Lumi, rruga, parku, sheshi, objektet historke etj etj. Janë pronë e të gjithëve andaj te sillemi si e kemi obligim duke tregu sjellje ekologjike dhe kulturë të lartë.
Sot po bëjmë pastrimin gjeneral të lumit “Shtimjanja”, kërkojmë nga të gjithë të sillemi me përgjegjësi të plotë.
Lusim të gjithë për mos hedhje të mbeturinave në lum !