Republika e Kosoves

Shtime

U MBAJT MBLEDHJA E -IX- E KOMITETIT PËR KOMUNITETE

2018/12/21 - 3:24

Shtime më, 21 dhjetor 2018 – Është mbajtur mbledhja e rregullt e –IX- e Komitetit për Komunitete (KPK). Udhëheqës i këtij takimi ishte Kryesuesi i Komitetit për Komunitete z, Rrahman Kadrija i cili vendosi për votim këtë rend dite dhe i cili kaloi me votat e të gjithë anëtarëve të këtij komiteti.

Në mbledhjen e sotme antarët e KPK-së kanë diskutuar për këto pika të rendit të ditës:

1.Shqyrtimi i Ekstrakt Procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më: 29.11.2018,
2.Shqyrtimi i Planit të Punës së Komitetit për 2019,
3.Informatë nga ZKKK-ë për aktivitetet mujore,
4.Të ndryshme.