Republika e Kosoves

Shtime

Fshatrat

Territori i komunës është përcaktuar në Ligjin për Kufijtë Administrativë të Komunave. Komuna e Shtimës është e përbërë prej këtyre fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane:

Belinc,

Carralevë,

Devetak,

Dugë,

Davidovc,

Gllavicë,

Gjyrkoc,

Godanc i Poshtëm,

Godanc i Epërm,

Karaçicë,

Llanisht,

Mollopolc,

Muzeqinë,

Pjetërshticë,

Petroviq,

Petrovë,

Raçak,

Rancë,

Rashincë,

Shtime,

Topillë,

Vojnoc,

Zborc,

Shtimja është e ndarë në 5 lagje urbane:

Shtime I,

Shtime II,

Shtime III,

Shtime IV,

Shtime V.