Republika e Kosoves

Shtime

Sipërfaqja

Territori i komunës së Shtimes përfshin sipërfaqen prej 134 km2 apo 13.442 ha, 19 ari, 72 m, gjegjësisht, 1,2 për qind të territorit të gjithmbarshëm të Republikës së Kosovës dhe përbëhet prej 21 zonave kadastrale.

Sipërfaqja e Zonave Kadastrale

Nr. Nr. i Zonës Kadastrale Emri i Zonës Sipërfaqja
1 72809006 Belinc 631.73.90
2 72809089 Carralevë 1076.68.23
3 72809023 Davidovc 246.36.30
4 72809029 Dugë 257.16.88
5 72809021 Godanc i Epërm 564.75.91
6 72809027 Godanc i Poshtëm 525.46.30
7 72809030 Gjurkoc 365.27.86
8 72809037 Karaqicë 220.33.46
9 72809041 Llanishtë 281.04.38
10 72809053 Mollopolc 703.61.48
11 72809058 Muzeqinë 603.89.96
12 72809066 Petrovë 1266.57.81
13 72809065 Petroviq (Lagje e Pajtimit) 320.50.62
14 72809064 Pjetërshticë 1009.75.82
15 72809070 Rancë 433.57.97
16 72809072 Rashincë – Gllavicë 553.89.43
17 72809071 Reçak 442.57.67
18 72809093 Shtime 1283.36.44
19 72809084 Topillë – Devetak 1618.94.26
20 72809015 Vojnovc 456.55.60
21 72809031 Zborc 579.53.42
Gjithsej: 13441.63.70