Republika e Kosoves

Shtime

Rregullimi i trotuareve dhe ndriçimi publik në fshatin Carralevë Rr. Milaim Beha Rr. Elezi Rr. Zeka

2022/09/23 - 9:19

Forma e aplikacionit: Rregullimi i trotuareve dhe ndriçimi publik në fshatin Carralevë Rr. Milaim Beha Rr. Elezi Rr. Zeka