Republika e Kosoves

Shtime

RREGULLORE PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME PËR VITIN 2019 më, 4.12.2018

2018/12/24 - 10:41

Forma e aplikacionit: RREGULLORE PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME PËR VITIN 2019 më, 4.12.2018