Republika e Kosoves

Shtime

Naim Ismajli

Emri :

 

Dr.sc Naim Ismajli

 

Datelindja : 10. 3. 1965
Kariera politike  

.

Kariera e punes  

1989-1991 Profesor në Shkollën e Mesme “Jeta e Re”.
1991-1995 Profesor në Shkollën e Mesme “Naim Frashëri”, në Shtime.
1996-1998 Zv.Drejtor në Shkollën e Mesme “Naim Frashëri”, në Shtime
1998-1999 pjesëtar i UÇK-së në pozitën ndihmës i komandantit në Batalionin për mobilizim dhe personel.
1999-2000 Drejtor i Kooperativës Bujqësore, në Shtime.
2000-2001 Drejtor i Drejtorisë për Bujqësi,Pylltari dhe Ambient në KK Shtime.
2001-2007 Kryeshef Ekzekutiv në Kuvendin Komunal – Shtime.
Kryetar i Komunës prej dhjetorit 2007-2008. Më 15 nëntor 2009 është rizgjedhur kryetar i komunës së Shtimes për mandatin katërvjeçar.

Edukimi :  

Inxhinier i diplomuar i Bujqësisë në Prishtinë (Periudha e studimit 1986-1989) Ka magjistruar në Degën Menaxhment dhe Informatikë në Fakultetin Eonomik të Universistetit të Prishtinës (2005-2008). Më 15. 12. 2008 ka mbrojtur temën mastër “Ndërtimi (Hartimi) i Strategjisë për Zhvillim Lokal”. Më 12. 10. 2015 në Universitetin Europian të Tiranës ka mbrojtur disertacionin e doktoraturës me titull: “Burimet njerëzore të pushtetit lokal në Kosovë” (Vlerësimi i performancës ndikon në motivimin e burimeve njerëzore).

Kontakti:  

0290/389-009; 045/448-448
naim.ismajli@rks-gov.net