Republika e Kosoves

Shtime

Vazhdimi i punimeve,rregullimi i rrugëve dhe kanalizimi në Davidoc

2022/09/23 - 7:56

Forma e aplikacionit: Vazhdimi i punimeve,rregullimi i rrugëve dhe kanalizimi në Davidoc