Republika e Kosoves

Shtime

VENDIM PËR ZGJEDHJEN E KOMISIONIT PËR VERIFIKIMIN E MANDATEVE TË ANËTARËVE TË RI NË KUVENDIN E KOMUNËS SË SHTIMES

2022/01/05 - 8:20

Forma e aplikacionit: VENDIM PËR ZGJEDHJEN E KOMISIONIT PËR VERIFIKIMIN E MANDATEVE TË ANËTARËVE TË RI NË KUVENDIN E KOMUNËS SË SHTIMES