Republika e Kosoves

Shtime

VENDIM PËR ZGJEDHJEN E KOMISIONIT VOTUES PËR ZGJEDHJEN E KRYESUESIT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË SHTIMES

2022/01/05 - 8:23

Forma e aplikacionit: VENDIM PËR ZGJEDHJEN E KOMISIONIT VOTUES PËR ZGJEDHJEN E KRYESUESIT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË SHTIMES