Republika e Kosoves

Skënderaj

Njësia e autoparkut

Imer Imeraj – Zëvendesues – Shef I autoparkut