Republika e Kosoves

Skënderaj

Zyra për Barazi Gjinore

Hyka Imeri 

Zyrtare për barazi gjinore

email: hyka.imeri@rks-gov.net

tel: +38348906517