Republika e Kosoves

Skënderaj

Zyra për Integrime Europiane

Mirsad Gashi
Zyrtar për Integrime Evropiane
email: mirsad.gashi@rks-gov.net
tel: +38344418571

Kjo zyrë  ka në plan të  parë koordinimin e procesit të integrimit europian në nivel komunal, realizimin e obligimeve të  komunës që dalin nga marrëdhënja Kosovë –BE,  monitorimin  raportimin dhe vlerësimin  e  rregulltë të  implementimit të  këtyre obligimeve gjithëashtu si prioritet për këtë zyrë është edhe koordinimi i institucioneve lokale dhe atyre qendrore për të siguruar pajtueshmërin e politikave te komunës me standardet e BE-së.