Republika e Kosoves

Skënderaj

Zyra për Integrime Europiane

kjo zyrë  ka në plan të  parë koordinimin e procesit të integrimit europian në nivel komunal, realizimin e obligimeve të  komunës që dalin nga marrëdhënja Kosovë –BE,  monitorimin  raportimin dhe vlerësimin  e  rregulltë të  implementimit të  këtyre obligimeve gjithëashtu si prioritet për këtë zyrë është edhe koordinimi i institucioneve lokale dhe atyre qendrore për të siguruar pajtueshmërin e politikave te komunës me standardet e BE-së.