The Republic of Kosovo

SkënderajThe tender Start date Completion date Action
039 - Kontrollimi teknik i automjeteve zyrtare në institucionet e Komunës së Skenderajt
643-23-5130-2-3-6
23-05-2023 30-05-2023 Details
030 - Servisimi i paisjeve radiologjike në QKMF - Skënderaj
643-23-4039-2-2-1
27-04-2023 17-05-2023 Details
021 - Vazhdimi i punimeve të kompleksi i UÇK-së - Objekti i U-së
643-23-2880-5-1-1
03-04-2023 15-05-2023 Details
LOT 1 - Blerja e automjeteve zyrtare për komunën e Skenderajt; LOT 2 - Blerja e automjeteve zyrtare për komunën e Skenderajt
643-23-4628-1-1-1
15-05-2023 29-05-2023 Details
028-Renovimi dhe rehabilititmi i QKMF-se në Skenderaj
643-23-3768-5-2-1
21-04-2023 10-05-2023 Details
025 - Rregullimi i subqendrës - Runik
643-23-3492-5-1-1
14-04-2023 08-05-2023 Details
008 - Furnizim dhe mirëmbajtja e kamerave të hapësirave - Ritender
643-23-4194-1-2-1
05-05-2023 26-05-2023 Details
017- Punimi i rrjetit të Ujësjellësit në BL-Qirez
643-23-2581-5-1-1
30-03-2023 08-05-2023 Details
034 Furnizimi (blerja) e kamerave brenda dhe jashtë Objektit të QKMF-së
643-23-4541-1-3-6
11-05-2023 15-05-2023 Details
026 - Rregullimi i Subqendres - Likovc
643-23-3493-5-1-1
14-04-2023 11-05-2023 Details
037 - Furnizim me tabela interaktive - digjitale për Gjimnazin Hamëz Jashari
643-23-4703-1-3-6
18-05-2023 24-05-2023 Details
026 - Rregullimi i Subqendres - Likovc - Ritender
643-23-4426-5-1-1
09-05-2023 29-05-2023 Details