The Republic of Kosovo

SkënderajThe tender Start date Completion date Action
Furnizimi me oksigjen per nevojat e QKMF-së në Komunën Skenderajt
643-23-13619-1-3-6
06-12-2023 12-12-2023 Details
087 - Renovimi dhe mirëmbajtja e shkollave të mesme të Komunës së Skenderajt
643-23-13199-5-2-1
30-11-2023 19-12-2023 Details
083 - Mirëmbajtja dhe servisimi i ngrohjes qendrore në shkollat e komunës së Skenderajt - Ritender
643-23-13149-2-2-1
24-11-2023 04-12-2023 Details
088 - Blerja e senzorit digjital për rentgen Retroalveolar
643-23-13470-1-3-6
04-12-2023 08-12-2023 Details