Republika e Kosoves

Skënderaj

Komieti për mbrojtje dhe shpëtim

       II. Formohet Komiteti për mbrojtje dhe shpëtim në përbërje prej 7 ( shtatë) anëtarëve e të cilit janë si             në vijim.

  1. Musa Fazliu, subjekti politik PDK,
  2. Naser Bajraktari, subjekti politik PDK,
  3. Adelina Spahiu, subjekti politik PDK,
  4. Vjollca Ramadani, subjekti politik Vetëvendosje,
  5. Isa Fejzullahu, subjekti politik LDK,
  6. Berat Dajaku, subjekti politik Fjala,
  7. Beqir Veliu, subjekti politik Nisma Socialdemokrate.
  • Detyrat dhe përgjegjësit e komitetit për mbrojtje dhe shpëtim janë të përcaktuara me Ligjin për vetëqeverisje lokale, Statutin e Komunës si dhe udhëzimin administrativë nr. 03/2014, për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme në Komunë.
  • Mandati i komitetit për mbrojtje dhe shpëtim zgjatë 4 vite, aq sa ka mandat Kuvendi.