Republika e Kosoves

Skënderaj

Sektori i Bibliotekës

Biblioteka komunale merret me menagjimin e hapësirës së bibliotekës dhe fondit të librave që ka në posedim. Kujdeset për mirëmbajtjen dhe regjistrimin e fondit të librave si dhe angazhohet në pasurimin me tituj të rinj të librave. Përmes aktiviteteve promovuese nxitë lexueshmërinë. Bashkëpunon me mësimdhënësit e shkollave në shërbim të lexuesve të gjeneratat të reja. Merret me organizimin e promovimeve në fushën e saj.