Republika e Kosoves

Skënderaj

Draft projekt – propozim për ndrushim – plotësimin e rregullores komunale për tarifa ngarkesa dhe gjoba për vitin 2018

2018/06/09 - 10:12

Forma e aplikacionit: Draft projekt – propozim për ndrushim – plotësimin e rregullores komunale për tarifa ngarkesa dhe gjoba për vitin 2018