Republika e Kosoves

Skënderaj

Kryetari Jashari dakordohet me pronarët e pronave që punimet në përfundimin e rrugëve të vazhdojnë

2018/11/07 - 5:12

Deklarata e kryetarit z.Bekim Jashari, pas takimit me pronarët e tokave, përgjatë të cilave do të vazhdojë zgjerimi i rrugës Komaran – Klinë e Epërm, të cilët kanë penguar realizimin e këtij projekti tash e katër vjet.

“Është dashtë të pritet rreth katër vjet për t’i zgjidhur problemet pronësore, në mënyrë që të vazhdohet ndërtimi i zgjerimit të rrugës Komaran – Klinë e Epërm.

Bashkë me nënkryetarin Lushtaku, zëvendësministrin e Infrastrukturës, Rexhep Kadriu, me stafin e tij dhe me profesionistë, sot kemi takuar dhe bashkëbiseduar me pronarët e pronave, përgjatë se cilave do të kalojë segmenti rrugor.

Unë i mirëkuptoj shqetësimet e tyre, dhe me të drejt mund të shprehin skepticizëm, por i sigurova se Komuna e Skenderajt dhe unë si kryetar, ofrojmë garanci të plotë, të nënshkruar madje, se asnjë milimetër e atyre pronave nëpër të cilat do të realizohet projekti i zgjerimit të rrugës me 4 korsi, nuk do të zhvlerësohet, por do të trajtohet dhe kompensohet me vlerën e tregut.

Unë kam besim tek qytetarët e komunës sonë, se kur janë në pyetje projektet madhore, nga të cilat përfitojmë ne si Komunë, janë bashkëpunues dhe mirëkuptues, gjë që i falënderova secilin prej tyre.

Javën e ardhshme do të takohemi serish për të nënshkruar një deklaratë, me përgjegjësi të secilës palë, për të prezantuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm të titullarëve të pronave, në mënyrë që të vlerësohet saktësisht nëse dikujt prej pronarëve i është bërë kompensim. Në të kundërtën,
asnjë pronarit nuk do t’i hyhet në hak.

Faleminderit për bashkëpunim!”.